- Зграда у насељу Паприковац, Ул. Ранка Шипке, Бања Лука -

Распоред гаражних мјеста у подземној етажи