- Зграда у насељу Паприковац, Ул. Ранка Шипке, Бања Лука -

Пословни простор у приземљу