Стан бр. 1

Структура: Једнособан стан (39,61 m2)

 Ходник (4,52 m2)  Паркет
 Купатило (3,68 m2)  Гранитна керамика
 Дневни боравак/трпезарија (15,52 m2)  Паркет
 Кухинја (4,69 m2)  Гранитна керамика
 Соба (9,13 m2)  Паркет
 Лођа (3,29 m2)  Противклизна гранитна керамика