Стан бр. 2

Структура: Једнособан стан (36,48 m2)

 Ходник (4,45 m2)  Паркет
 Купатило (3,64 m2)  Гранитна керамика
 Дневни боравак/трпезарија (13,01 m2)  Паркет
 Кухинја (5,14 m2)  Гранитна керамика
 Соба (9,42 m2)  Паркет
 Лођа (1,94 m2)  Противклизна гранитна керамика