Стан бр. 3

Структура: Једнособан стан (36,82 m2)

 Ходник (4,51 m2)  Паркет
 Купатило (3,36 m2)  Гранитна керамика
 Дневни боравак/трпезарија (14,78 m2)  Паркет
 Кухинја (3,89 m2)  Гранитна керамика
 Соба (8,72 m2)  Паркет
 Лођа (2,70 m2)  Противклизна гранитна керамика