Стан бр. 4

Структура: Једнособан стан (35,13 m2)

 Ходник (3,56 m2)  Паркет
 Купатило (3,25 m2)  Гранитна керамика
 Дневни боравак/трпезарија (15,02 m2)  Паркет
 Кухинја (3,68 m2)  Гранитна керамика
 Соба (8,28 m2)  Паркет
 Лођа (2,43 m2)  Противклизна гранитна керамика