Стан бр. 5

Структура: Једнособан стан (47,49 m2)

 Ходник (4,76 m2)  Паркет
 Купатило (4,80 m2)  Гранитна керамика
 Дневни боравак/трпезарија (20,73 m2)  Паркет
 Кухинја (5,10 m2)  Гранитна керамика
 Соба (11,28 m2)  Паркет
 Лођа (2,79 m2)  Противклизна гранитна керамика