Стан бр. 6

Структура: Једнособан стан (45,80 m2)

 Ходник (5,14 m2)  Паркет
 Купатило (4,31 m2)  Гранитна керамика
 Дневни боравак/трпезарија (19,51 m2)  Паркет
 Кухинја (5,22 m2)  Гранитна керамика
 Соба (10,24 m2)  Паркет
 Лођа (2,80 m2)  Противклизна гранитна керамика